Tin hot

Tin tiêu điểm

[Kỹ thuật quay phim] Một số mẹo vặt trong nghề quay

[Kỹ thuật quay phim] Một số mẹo vặt trong nghề quay

Mọi người phóng viên đều có những mẹo vặt riêng của mình trong nghề. Một số mẹo là về những cuộn băng, pin máy quay, đèn đóm hay là mic thu Mô tả:   Cân bằng trắng: Cân bằng trắng không chỉ...
[Kỹ thuật quay phim] Ánh Sáng Và Một Số Kỹ Thuật Quay Phim

[Kỹ thuật quay phim] Ánh Sáng Và Một Số Kỹ Thuật Quay Phim

Thời trước, công việc quay phim được giao cho một người. Người này không chỉ sử dụng máy quay mà còn phải rửa và tráng phim trong phòng kín.    1. Họa sĩ vẽ bằng ánh sáng Thời trước, công việc quay phim...
[kỹ thuật quay phim] Một số kỹ thuật và những lỗi cơ bản trong Quay Phim

[kỹ thuật quay phim] Một số kỹ thuật và những lỗi cơ bản trong Quay Phim

CÁC KHUNG HÌNH CƠ BẢN1. Viễn cảnh: Bối cảnh rộng. Người chỉ là một chủ thể nhỏ có thể không thấy rõ. 2. Toàn cảnh : Người toàn thân trong bối cảnh. 3. Trung cảnh rộng : Người lấy quá nửa từ đầu gối. 4. Cận cảnh rộng : Người lấy từ...